25. 07. 2024

logo

Audit PDF Tisk Email

 

Audit poskytuje současným i potenciálním vlastníkům, vedení společnosti, bankám a dalším obchodním partnerům důležité informace, které potřebují pro své rozhodování. Při auditu je postupováno v souladu se zákonem o auditorech, s Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními předpisy vydanými Komorou auditorů ČR. Za účelem efektivního provádění auditu a získání maximální míry ujištění o správnosti vydaného auditorského výrokujsou používánystandardizované a trvale zdokonalované postupy. Současně s uplatněním těchto postupů je nabízen aktivní poradenský servis vedoucí ke zkvalitňování vnitřního kontrolního systému klientů a kvalitního zpracování příslušných výstupů  z něho vyplývajících. V rámci auditu poskytujeme tyto služby :

Audit účetní závěrky podnikatelů i neziskových organizací

Audit výroční zprávy

Audit pro zvláštní účely (ověření konkrétní oblasti požadované klientem nebo příslušnými předpisy – např. pro účely kapitalizace pohledávek, fúze, atd. )

Audit českých i mezinárodních reportingů požadovaných v rámci konsolidací účetních závěrek podnikatelských uskupení

Audit čerpání prostředků poskytovaných z projektů Evropské unie

 

 

SEO by AceSEF

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mysql. Valid XHTML and CSS.