25. 07. 2024

logo

Domů Nabízené služby
Služby
Audit PDF Tisk Email

 

Audit poskytuje současným i potenciálním vlastníkům, vedení společnosti, bankám a dalším obchodním partnerům důležité informace, které potřebují pro své rozhodování. Při auditu je postupováno v souladu se zákonem o auditorech, s Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními předpisy vydanými Komorou auditorů ČR. Za účelem efektivního provádění auditu a získání maximální míry ujištění o správnosti vydaného auditorského výrokujsou používánystandardizované a trvale zdokonalované postupy. Současně s uplatněním těchto postupů je nabízen aktivní poradenský servis vedoucí ke zkvalitňování vnitřního kontrolního systému klientů a kvalitního zpracování příslušných výstupů  z něho vyplývajících. V rámci auditu poskytujeme tyto služby :

Audit účetní závěrky podnikatelů i neziskových organizací

Audit výroční zprávy

Audit pro zvláštní účely (ověření konkrétní oblasti požadované klientem nebo příslušnými předpisy – např. pro účely kapitalizace pohledávek, fúze, atd. )

Audit českých i mezinárodních reportingů požadovaných v rámci konsolidací účetních závěrek podnikatelských uskupení

Audit čerpání prostředků poskytovaných z projektů Evropské unie

 

 
Daňové poradenství PDF Tisk Email

 

Zpracování daňových přiznání

Zastupování klienta před správcem daně v daňovém řízení

Optimalizace daňové povinnosti

 
Účetnictví PDF Tisk Email

 

Zpracování účetnictví podnikatelů i neziskových organizací

Vedení daňové evidence

Pomoc při sestavování účetní závěrky

Pomoc při sestavování výroční zprávy

Pomoc při sestavování českých i mezinárodních reportingů požadovaných v rámci konsolidací účetních závěrek podnikatelských uskupení

Metodická pomoc při tvorbě vnitřních účetních předpisů

Zpracování personální a mzdové agendy

Pomoc při sestavení podnikatelských záměrů a žádostí o financování

 

 

 
Podnikové kombinace PDF Tisk Email

 

Ve spolupráci s právníky zajišťujeme kompletní servis při zakládání, přeměnách a likvidacích obchodních společností.

 SEO by AceSEF

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mysql. Valid XHTML and CSS.